Täna on kolmapäev, 19. juuni

Teatristuudio

TEATRISTUUDIO

Sihtgrupp: 6.-9. kl.

Viljandi Paalalinna kooli teatristuudios arendame oma lavalisi oskusi ja eneseväljendusvõimet. Õpime, kuidas olla laval vaba ja särav, kuuldav ja nähtav. Arendame loovust ja fantaasiat, eneseanalüüsivõimet, suhtlemis- ja koostööoskust, vastutusvõimet. Tundides teeme mitmesuguseid harjutusi ja mänge, aga kindlasti toome kooliaasta jooksul välja ka ühe või paar lavastust, millega esineda koolis ja käia erinevatel kooliteatrite festivalidel.

Juhendaja: Silvia Soro (teatrikunst ja teatripedagoogika MA)

Teatristuudio tunnid hakkavad toimuma esmaspäeval 14.10-14.55 ja reedel 14.10-15.40 aulas.