Täna on kolmapäev, 19. juuni

Saksa keel on meile tähtis

 Viljandi Paalalinna Kool on üks väheseid Lõuna-Eesti koole, kus on võimalik õppida saksa keelt esimese võõrkeelena alustades sellega juba 1. või 2. klassis. Meil on pikaajalised saksa keele süvaõppe traditsioonid.

Meie kooli õpilased on olnud edukad mitmetel piirkondlikel ja vabariiklikel saksa keele konkurssidel ja projektides. Huvilistel on olnud võimalik võtta osa keelelaagritest nii Eestis kui Saksamaal.

Õpilased, kes valivad esimeseks keeleks inglise keele, saavad saksa keelt hakata õppima 4. klassis teise võõrkeelena.