Täna on kolmapäev, 19. juuni

Varajane keeleõpe

1.a ja 1. b klassis tegutseb saksa keele ring. Ringitunnid toimuvad korra nädalas.

Esimese klassi õpilased õpivad kõikide meeltega ja on väga uudishimulikud, õppimisele avatud ja  loomingulised. Läbi laulu, mängu, liikumise, jäljendamise ja käelise tegevuse omandavad nad võõrkeele lihtsalt ja kiiresti. Teemadeks on mina ja minu perekond, numbrid, värvid,  kehaosad, riietus, hobid ja vabaajategevused, asjad minu ümber, jõulud, aastaajad. Materjalina kasutatakse „Deutsch mit Hans Hase“ materjalipakett.

Varajane keeleõpe annab eelise kogu eluks.

 

saksa2-1