Täna on kolmapäev, 26. juuni

Pikapäevarühma töökorraldus

Lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 38 punktist on pikapäevarühma ülesandeks õppekavavälise tegevusena pakkuda õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

 

Pikapäevarühm toimub õppeaasta jooksul esmaspäevast reedeni kuni 15.00ni.

5. – 9. septembrini palume klassijuhatajale tuua/saata pikapäevarühma avalduse.

Avalduse vorm avaneb siit:

Viljandi Paalalinna Kooli direktorile-pikapäevaavaldus