Täna on kolmapäev, 19. juuni

Rahvatants

RAHVATANTS

Sihtgrupp 1.-4.kl.

Eesmärgiks on tantsuline liikumine, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamine, kehahoiaku parandamine ja keha liikumise tunnetamine muusika saatel, esinemisjulguse ja lavalise käitumise arendamine.

I klassidel laulu- ja ringmängud ning lihtsamad rahva- ja autoritantsud ning omaloomingulised tantsud.

II – IV klassidel rahva- ja pärimustantsud, autori-, seltskonna- ning omaloomingulised tantsud. Tantsupeo võimlemiskavad.

Tulemuseks: teadlikkus Eesti pärimus-, seltskonna- ja rahvatantsudest, hindavad rühmatreeningu tähtsust ja ühtekuuluvustunnet, oskavad kanda Eesti rahvarõivaid, on valmis esinema koolis ning maakondlikel sündmustel.

ETTEVALMISTUS 2022. AASTAL TOIMUVA XIII NOORTE TANTSUPEOL OSALEMISEKS

Tunni toimumine 1 x 45min nädalas Treeningtundide ajad:

K 12.20 on 1.b klass

N 12:20 on 1.a klass

2.-4. klassid – K 13:15 – 14:00

Toimumise koht: aula.

Tants paneb keha liikuma ja teeb meele rõõmsaks!

Tantsuõpetaja Merilin Metsatsirk

merilin.metsatsirk@paalalinna.ee

5669 6378